• ഹലാല്‍ സിനിമ പുസ്തക പ്രകാശനം
  • ഐ.പി.എച്ച് പ്ലാറ്റിനം ജൂബിലി ഉദ്ഘാടനം

Featured News

ഐ.പി.എച്ച് ബുക്സിന്റെ പ്രത്യേക പവലിയൻ ഷാർജ ബുക്‌ഫെയറിൽ തുറന്നു

പ്രവാസി മലയാളികളുടെ വൈജ്ഞാനിക കലവറക്ക് മാറ്റ് കൂട്ടാനായി കനത്ത ഗ്രന്ഥശേഖരവുമായി ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഇസ്‌ലാമിക പ്രസിദ്ധീകരണാലയമായ ഐ.പി.എച്ച് ബുക്സിന്റെ പ്രത്യേക പവലിയൻ ഷാർജ ബുക്‌ഫെയറിൽ ....

Hall No : 6 Stall No : 33
Expo center, Sharjah

പുതിയ പുസ്തകങ്ങൾ ആകർഷകമായ വിലക്കുറവിൽ സ്വന്തമാക

Read More

Gallery